Kategorie

Producenci

Newsletter

1.Informacje ogólne:

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego Zabawki-Prezenty, zwanego dalej zabawki-prezenty, znajdującego się pod adresem www.zabawki-prezenty.pl jest firma EMJ.pl Marcin Jakimiak z siedzibą w Węgrowie, 07-100, ul. Nowa 5/8; firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 824-174-44-91, REGON: 142672070, zwana dalej Sklepem.


1.2. Sklep jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i figuruje na fakturze VAT lub dowodzie sprzedaży jako sprzedawca zamówionych produktów. Klient otrzymuje wraz z dostawą produktu dowód sprzedaży lub fakturę. O chęci otrzymania faktury Klient informuje w zamówieniu.

1.3. Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w zabawki-prezenty. Wszystkie produkty oferowane w zabawki-prezenty są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty.

1.4. Warunkiem dokonywania zamówień w zabawki-prezenty jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy oraz niniejszego Regulaminu.

1.5. Zamówień w zabawki-prezenty mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby które nie są pełnoletnie, ale ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów.

1.6. Poprzez złożenie zamówienia w zabawki-prezenty Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno-reklamowych. Zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


2.Oferta i składanie zamówień.

2.1. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

2.2. Ilość produktów oferowana przez Sklep zmienia się i podlega stałym aktualizacjom.

2.3. Zamówienia złożone w zabawki-prezenty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń.

2.4. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia w zabawki-prezenty i wysłanie go do Sklepu.

2.5. Po złożeniu zamówienia klient jest informowany o produktach, które zamówił i otrzyma informację na e-mail, gdy zamówionych produktów aktualnie nie ma na magazynie.

2.6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną.

2.7. Klient jest zobowiązany do podania aktualnego telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym Sklep może potwierdzić zamówienie.

2.8. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane.

2.9. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do 2 dni roboczych od daty jego złożenia (w przypadku wyboru płatności przy odbiorze) lub od zaksięgowania płatności (w przypadku wyboru przedpłaty).

2.10. W miesiącach maj, listopad oraz grudzień termin realizacji może być przedłużony do 3 dni roboczych;

3.Dostawa i formy płatności:

3.1. Decyzję o formie płatności i dostawy podejmuje Klient w momencie składania zamówienia, przy czym wybierając formę płatności "płatność przelewem" rozumie się płatność przed realizacją dostawy.

3.2. Zamówione w zabawki-prezenty produkty są dostarczane na adres podany w zamówieniu.

3.3. Formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę.

3.4. Zapłata za zamówiony towar realizowana jest gotówką w chwili dostawy lub w przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do Klienta.

3.5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub poprzez Pocztę Polską. Koszt wysyłki zamówienia wyświetlany w czasie procesu składania zamówienia. Składając zamówienie Klient akceptuje koszt wysyłki.

3.6. W sytuacji wyboru płatności przelewem, właściwym numerem konta do wpłaty należności za wybrane produkty jest:

77 1950 0001 2006 5448 9257 0001

Idea Bank S.A.

4. Gwarancja. Zwroty towarów .Odstąpienie od umowy.

4.1. Sklep uwzględnia reklamacje w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy produktu do Sklepu. W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

4.2. Po dokonaniu płatności Klient ma prawo, w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, sprawdzić zawartość przesyłki.

4.3. Reklamacje należy przesyłać na adres siedziby Sklepu.

4.4. Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma na wskazane konto bankowe.

4.5. Klient może w ciągu 14 dni od przesłania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W takim przypadku należy produkt odesłać do Sklepu.


5. Postanowienia końcowe:

5.1. Ceny produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wyjątkiem są ceny opisane jako netto.

5.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zamówień w Sklepie poprzez zabawki-prezenty. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupów.

5.3. Opinie i pytania dotyczące funkcjonowania zabawki-prezenty prosimy kierować na adres mailowy info@zabawki-prezenty.pl.

5.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


test