Kategorie

Producenci

NewsletterPus Wędrówki Mrówki Kiki Cz1 Książeczka

Pus Wędrówki Mrówki Kiki Cz1 Książeczka
Producent:Epideixis
Nr katalogowy:40897
Dostępność:Niedostępny
Cena: 13,90 zł

Powiadom mnie kiedy będzie dostępny

Ocena: 6.8/10 (Głosów: 6)

Opis produktu


To ksi��eczka PUS przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzi�ki zabawowej formie prezentowanych zabaw dzieci poznaj� swoje najbli�sze otoczenie, �wiat przyrody i zagadnienia z nim zwi�zane: ar�nice pomi�dzy zwierz�tami a ro�linami a kszta�towanie umiej�tno�ci odr�niania, azwierz�ta z wiejskiej zagrody a �wiczenie pami�ci i koncentracji uwagi , apoznaj� odg�osy zwierz�t a przyporz�dkowywanie odg�os�w do zwierz�t, apoznaj� naturalne �rodowiska przyrodnicze a woda, powietrze, ziemia - jako �rodowiska w kt�rym �yj� zwierz�ta, adowiedz� si� co jedz� zwierz�ta, agdzie �yj� - domki zwierz�t, azapoznaj� si� charakterystycznymi cechami zwierz�t a np.: aKt�re zwierz� ma w�sya, a przez te wszystkie przygody, zagadki i �wiczenia przeprowadzi nas sympatyczna Mr�wka KIKI. Ksi��eczki PUS s�u�� zawsze w po��czeniu z zestawem Kontrolnym PUS - por�cznym, zamykanym pude�kiem z plastiku w kt�rym znajduje si� 12 ponumerowanych klock�w, a cyfry na klockach odpowiadaj� numerom zada� w ksi��eczkach.


Cechy Produktu

NazwaWartość
Kod40897
ProducentEpideixis
Szerokość26
Wysokość14


Podobne produkty


test